Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego:

1.            Przedmiot polityki: Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Klientów sklepu internetowego (dalej jako „Sklep”).

2.            Administrator danych: Administratorem danych osobowych jest właściciel Sklepu.

3.            Cele przetwarzania danych: Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu:

•             realizacji zamówień,

•             udzielania odpowiedzi na pytania i rozwiązywania problemów,

•             prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

4.            Zasady przetwarzania danych: Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”).

5.            Odbiorcy danych: Dane osobowe Klientów nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami prawa.

6.            Okres przechowywania danych: Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności, a po tym okresie zostaną usunięte lub zanonimizowane.

7.            Prawa Klienta: Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

8.            KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

W celu zmiany bądź edycji swoich danych osobowych lub pytań związanych z Polityką prywatności prosimy o kontakt pod adresem kontakt@motocars.com.pl

9.           Administratorem danych osobowych jest firma MOTOCARS z siedzibą Myszków ul. Kościuszki 27Y , 42-300 Nip: 573 106 60 51