FILTR POWIETRZA HIFLOFILTRO HFA2703

Code: HFA2703

55,90 

1 w magazynie

1 w magazynie

EAN: 824225120806

Opis

Kawasaki GPZ 550 A Uni Trak 4 ZX550A ZX550A-015101 ZX550A-016000 1987 4 65 PS, 48 kW
Kawasaki GPZ 550 A Uni Trak 5 ZX550A ZX550A-016001 ZX550A-017000 1988 4 65 PS, 48 kW
Kawasaki GPZ 550 A Uni Trak 6 ZX550A ZX550A-017001 1989 4 65 PS, 48 kW
Kawasaki GPZ 600 R Ninja A3 ZX600A ZX600A-046001 ZX600A-054000 1987 4 75/50 PS, 55/37 kW
Kawasaki GPZ 600 R Ninja A4 ZX600A ZX600A-054001 ZX600A-055800 1988 4 75/50 PS, 55/37 kW
Kawasaki GPZ 600 R Ninja A5 ZX600A ZX600A-055801 1989 4 81,6/50 PS, 60/37 kW
Kawasaki GPZ 600 R Ninja A5 ZX600A ZX600A-055801 1990 4 81,6/50 PS, 60/37 kW
Kawasaki GT 550 G 4 KZ550G KZ550G-004501 KZ550G-006000 1987 4 50 PS, 37 kW
Kawasaki GT 550 G 4 KZ550G KZ550G-006285 KZ550G-007000 1987 4 50 PS, 37 kW
Kawasaki GT 550 G 5 KZ550G KZ550G-006001 KZ550G-006284 1988 4 50 PS, 37 kW
Kawasaki GT 550 G 5 KZ550G KZ550G-007001 1988 4 50 PS, 37 kW
Kawasaki GT 550 G 6 KZ550G KZ550G-009001 1989 4 50 PS, 37 kW
Kawasaki GT 550 G 6 KZ550G KZ550G-009001 1990 4 50 PS, 37 kW
Kawasaki ZR 550 B Zephyr 2 ZR550B ZR550B-004001 ZR550B-012000 1991 4 50/27 PS, 37/20 kW
Kawasaki ZR 550 B Zephyr 3 ZR550B ZR550B-012001 ZR550B-022000 1992 4 50/27 PS, 37/20 kW
Kawasaki ZR 550 B Zephyr 4 ZR550B ZR550B-022001 ZR550B-030000 1993 4 50/27 PS, 37/20 kW
Kawasaki ZR 550 B Zephyr 5 ZR550B ZR550B-030001 1994 4 50/34 PS, 37/25 kW
Kawasaki ZR 550 B Zephyr 6 ZR550B ZR550B-036001 1995 4 50/34 PS, 37/25 kW
Kawasaki ZR 550 B Zephyr 7 ZR550B ZR550B-041001 ZR550B-045000 1996 4 50/34 PS, 37/25 kW
Kawasaki ZR 550 B Zephyr 8 ZR550B ZR550B-045001 ZR550B-050000 1997 4 50/34 PS, 37/25 kW
Kawasaki ZR 550 B Zephyr 9 ZR550B ZR550B-050001 1998 4 50/34 PS, 37/25 kW
Kawasaki ZR 550 B Zephyr 9 ZR550B ZR550B-050001 1999 4 50/34 PS, 37/25 kW
Kawasaki ZR 750 C Zephyr 1 ZR750C ZR750C-000001 ZR750C-018500 1991 4 72/50/27 PS, 53/37/20 kW
Kawasaki ZR 750 C Zephyr 2 ZR750C ZR750C-018051 ZR750C-035000 1992 4 72/50/27 PS, 53/37/20 kW
Kawasaki ZR 750 C Zephyr 3 ZR750C ZR750C-035001 ZR750C-040000 1993 4 72/50/27 PS, 53/37/20 kW
Kawasaki ZR 750 C Zephyr 4 ZR750C ZR750C-040001 ZR750C-050000 1994 4 72/50/34 PS, 53/37/25 kW
Kawasaki ZR 750 C Zephyr 5 ZR750C ZR750C-050001 1995 4 72/50/34 PS, 53/37/25 kW
Kawasaki ZR 750 D Zephyr 1 ZR750D ZR750D-000001 ZR750D-007000 1996 4 76/50/34 PS, 56/37/25 kW
Kawasaki ZR 750 D Zephyr 2 ZR750D ZR750D-007001 1997 4 76/50/34 PS, 56/37/25 kW
Kawasaki ZR 750 D Zephyr 2 ZR750D ZR750D-007001 1998 4 76/50/34 PS, 56/37/25 kW
Kawasaki ZR 750 D Zephyr 2 ZR750D ZR750D-007001 1999 4 76/50/34 PS, 56/37/25 kW
Kawasaki ZR-7 750 F 1 ZR750FFA ZR750FFA-000001 ZR750FFA-050000 1999 4 34 PS, 25 kW
Kawasaki ZR-7 750 F 1 ZR750FFA ZR750FFA-000001 ZR750FFA-050000 1999 4 76 PS, 56 kW
Kawasaki ZR-7 750 F 1 ZR750FFA ZR750FFA-000001 ZR750FFA-050000 2000 4 34 PS, 25 kW
Kawasaki ZR-7 750 F 1 ZR750FFA ZR750FFA-000001 ZR750FFA-050000 2000 4 76 PS, 56 kW
Kawasaki ZR-7 750 F 3 ZR750FFA ZR750FFA-050001 ZR750FFA-100000 2001 4 34 PS, 25 kW
Kawasaki ZR-7 750 F 3 ZR750FFA ZR750FFA-050001 ZR750FFA-100000 2001 4 76 PS, 56 kW
Kawasaki ZR-7 750 F 3 ZR750FFA ZR750FFA-050001 ZR750FFA-100000 2002 4 34 PS, 25 kW
Kawasaki ZR-7 750 F 3 ZR750FFA ZR750FFA-050001 ZR750FFA-100000 2002 4 76 PS, 56 kW
Kawasaki ZR-7 750 F 5 ZR750FFA ZR750FFA-100001 2003 4 34 PS, 25 kW
Kawasaki ZR-7 750 F 5 ZR750FFA ZR750FFA-100001 2003 4 76 PS, 56 kW
Kawasaki ZR-7 750 F 5 ZR750FFA ZR750FFA-100001 2004 4 34 PS, 25 kW
Kawasaki ZR-7 750 F 5 ZR750FFA ZR750FFA-100001 2004 4 76 PS, 56 kW
Kawasaki ZR-7 750 S H1 ZR750FHA ZR750FHA-050001 ZR750FHA-100000 2001 4 34 PS, 25 kW
Kawasaki ZR-7 750 S H1 ZR750FHA ZR750FHA-050001 ZR750FHA-100000 2001 4 76 PS, 56 kW
Kawasaki ZR-7 750 S H1 ZR750FHA ZR750FHA-050001 ZR750FHA-100000 2002 4 34 PS, 25 kW
Kawasaki ZR-7 750 S H1 ZR750FHA ZR750FHA-050001 ZR750FHA-100000 2002 4 76 PS, 56 kW
Kawasaki ZR-7 750 S H3 ZR750FHA ZR750FHA-100001 2003 4 34 PS, 25 kW
Kawasaki ZR-7 750 S H3 ZR750FHA ZR750FHA-100001 2003 4 76 PS, 56 kW
Kawasaki ZR-7 750 S H3 ZR750FHA ZR750FHA-100001 2004 4 34 PS, 25 kW
Kawasaki ZR-7 750 S H3 ZR750FHA ZR750FHA-100001 2004 4 76 PS, 56 kW