KLOCKI HAMULCOWE EBC WZMACNIANE FA088HH

Code: FA088HH

128,80 

1 w magazynie

1 w magazynie

EAN: 5050953000973

Opis


Norton Rotary 600 Commander
1989 1 85 PS, 63,4 kW
Norton Rotary 600 Commander 1990 1 85 PS, 63,4 kW
Norton Rotary 600 Commander 1991 1 85 PS, 63,4 kW
Norton Rotary 600 Commander 1992 1 85 PS, 63,4 kW
Norton Rotary 600 Commander 1993 1 85 PS, 63,4 kW
Norton Rotary 600 Commander 1994 1 85 PS, 63,4 kW
Yamaha BT 1100 Bulldog 5JN1 RP051 RP051-000091 2002 2 65 PS, 48 kW
Yamaha BT 1100 Bulldog 5JN2 RP051 RP051-006000 2003 2 65 PS, 48 kW
Yamaha BT 1100 Bulldog 5JN2 RP051 RP051-006000 2004 2 65 PS, 48 kW
Yamaha BT 1100 Bulldog 5JN4 RP052 RP052-000080 2005 2 65 PS, 48 kW
Yamaha BT 1100 Bulldog 5JN5 RP052 RP052-004001 2006 2 65 PS, 48 kW
Yamaha FJ 1100 47E 47E 47E-000101 47E-008000 1984 4 100 PS, 74 kW
Yamaha FJ 1100 47E 47E 47E-000101 47E-008000 1985 4 100 PS, 74 kW
Yamaha FJ 1200 1XJ 1XJ 1XJ-000101 1XJ-005000 1986 4 100 PS, 74 kW
Yamaha FJ 1200 1XJ 1XJ 1XJ-005101 1XJ-010000 1987 4 100 PS, 74 kW
Yamaha FJ 1200 3CW1 3CW 3CW-000101 3CW-006000 1988 4 100 PS, 74 kW
Yamaha FJ 1200 3CW1 3CW 3CW-000101 3CW-006000 1989 4 100 PS, 74 kW
Yamaha FJ 1200 3CW2 3CW 3CW-006101 3CW-011000 1990 4 100 PS, 74 kW
Yamaha FJ 1200 3YA1 3YA 3YA-000101 3YA-005000 1991 4 100 PS, 74 kW
Yamaha FJ 1200 3YA3 3YA 3YA-007101 1992 4 100 PS, 74 kW
Yamaha FJ 1200 3YA3 3YA 3YA-007101 1993 4 98 PS, 72 kW
Yamaha FJ 1200 3YA3 3YA 3YA-007101 1994 4 98 PS, 72 kW
Yamaha FJ 1200 3YA3 3YA 3YA-007101 1995 4 98 PS, 72 kW
Yamaha FJ 1200 3YA3 3YA 3YA-007101 1996 4 98 PS, 72 kW
Yamaha FJ 1200 3YA3 3YA 3YA-007101 1997 4 98 PS, 72 kW
Yamaha FJ 1200 A ABS 3YA2 3YA 3YA-005101 3YA-007000 1991 4 100 PS, 74 kW
Yamaha FJ 1200 A ABS 3YA4 3YA 3YA-011101 1992 4 100 PS, 74 kW
Yamaha FJ 1200 A ABS 3YA4 3YA 3YA-011101 1993 4 98 PS, 72 kW
Yamaha FJ 1200 A ABS 3YA4 3YA 3YA-011101 1994 4 98 PS, 72 kW
Yamaha FZ 750 1FN 1FN 1FN-000101 1FN-013000 1985 4 100 PS, 74 kW
Yamaha FZ 750 1TV 1FN 1FN-013101 1FN-025000 1986 4 100 PS, 74 kW
Yamaha FZ 750 Genesis 2KK 2KK 2KK-000101 2KK-002000 1987 4 100 PS, 74 kW
Yamaha FZ 750 Genesis 3DY1 2KK 2KK-002101 2KK-006000 1988 4 100 PS, 74 kW
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT1 2KK 2KK-006101 2KK-009000 1989 4 100 PS, 74 kW
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT2 2KK 2KK-009101 2KK-010000 1990 4 100 PS, 74 kW
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT3 3KT 3KT-000101 1991 4 100 PS, 74 kW
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT3 3KT 3KT-000101 1991 4 98 PS, 72 kW
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT3 3KT 3KT-000101 1992 4 100 PS, 74 kW
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT3 3KT 3KT-000101 1992 4 98 PS, 72 kW
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT3 3KT 3KT-000101 1993 4 100 PS, 74 kW
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT3 3KT 3KT-000101 1993 4 98 PS, 72 kW
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT3 3KT 3KT-000101 1994 4 100 PS, 74 kW
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT3 3KT 3KT-000101 1994 4 98 PS, 72 kW
Yamaha FZR 600 H Genesis 3HE1 3HE 3HE-000101 3HE-024000 1989 4 91 PS, 67 kW
Yamaha FZR 600 H Genesis 3HE3 3HE 3HE-026101 3HE-046000 1990 4 91 PS, 67 kW
Yamaha FZR 600 H Genesis 3HE7 3HE 3HE-054101 3HE-067000 1991 4 91 PS, 67 kW
Yamaha FZR 600 H Genesis 3HEA 3HE 3HE-071101 3HE-082000 1992 4 91 PS, 67 kW
Yamaha FZR 600 H Genesis 3HEC 3HE 3HE-093101 1993 4 91 PS, 67 kW
Yamaha FZR 600 M Genesis 3RG1 3RG 3RG-000101 3RG-002000 1989 4 50 PS, 37 kW
Yamaha FZR 600 M Genesis 3RG2 3RG 3RG-002101 3RG-004000 1990 4 50 PS, 37 kW
Yamaha FZR 600 M Genesis 3RG3 3RG 3RG-004101 3RG-005000 1991 4 50 PS, 37 kW
Yamaha FZR 600 M Genesis 3RG4 3RG 3RG-005101 3RG-007000 1992 4 50 PS, 37 kW
Yamaha FZR 600 M Genesis 3RG5 3RG 3RG-007101 1993 4 50 PS, 37 kW
Yamaha FZR 600 N Genesis 3RH1 3RH 3RH-000101 3RH-003000 1989 4 27 PS, 20 kW
Yamaha FZR 600 N Genesis 3RH2 3RH 3RH-003101 3RH-006000 1990 4 27 PS, 20 kW
Yamaha FZR 600 N Genesis 3RH3 3RH 3RH-006101 3RH-007000 1991 4 27 PS, 20 kW
Yamaha FZR 600 N Genesis 3RH4 3RH 3RH-007101 3RH-009000 1992 4 27 PS, 20 kW
Yamaha FZR 600 N Genesis 3RH5 3RH 3RH-009101 1993 4 27 PS, 20 kW
Yamaha FZR 600 RH Genesis 4JH1 4JH 4JH-000101 4JH-015999 1994 4 100 PS, 74 kW
Yamaha FZR 600 RM Genesis 4JH3 4JH 4JH-021101 4JH-030999 1994 4 98 PS, 72 kW
Yamaha FZR 600 RH Genesis 4JH4 4JH 4JH-031101 4JH-044099 1995 4 100 PS, 74 kW
Yamaha FZR 600 RM Genesis 4JH6 4JH 4JH-047101 1995 4 98 PS, 72 kW
Yamaha FZR 600 RN Genesis 4MH1 4MH 4MH-000101 4MH-004999 1994 4 34 PS, 25 kW
Yamaha FZR 600 RN Genesis 4MH2 4MH 4MH-005101 1995 4 34 PS, 25 kW
Yamaha FZR 750 RT Genesis 2TT 2TT 2TT-000101 2TT-001000 1987 4 107 PS, 79 kW
Yamaha FZR 750 RT Genesis 2TT 2TT 2TT-000101 2TT-001000 1988 4 107 PS, 79 kW
Yamaha FZR 750 R OW01 3PJ1 3PJ 3PJ-000101 3PJ-001000 1989 4 100/120 PS, 74/88 kW
Yamaha FZR 750 R OW01 3PJ2 3PJ 3PJ-001101 3PJ-002000 1990 4 100/120 PS, 74/88 kW
Yamaha FZR 750 R OW01 3PJ2 3PJ 3PJ-001101 3PJ-002000 1991 4 100/120 PS, 74/88 kW
Yamaha FZR 750 R OW01 3PJ2 3PJ 3PJ-001101 3PJ-002000 1992 4 100/120 PS, 74/88 kW
Yamaha FZR 1000 Genesis 2LA 2LA 2LA-000101 2LA-006000 1987 4 100 PS, 74 kW
Yamaha FZR 1000 Genesis 2LA 2LA 2LA-000101 2LA-006000 1988 4 100 PS, 74 kW
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 3LE1 3LE 3LE-000101 3LE-009000 1989 4 100 PS, 74 kW
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 3LE2 3LE 3LE-009101 3LE-016000 1990 4 100 PS, 74 kW
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 3LE3 3LE 3LE-016101 3LE-022000 1991 4 100 PS, 74 kW
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 3LE4 3LE 3LE-022101 3LE-030000 1992 4 100 PS, 74 kW
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 3LE5 3LE 3LE-030101 1993 4 98 PS, 72 kW
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 3LE6 3LE 3LE-038101 3LE-042999 1994 4 98 PS, 72 kW
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 3LE7 3LE 3LE-043101 1995 4 98 PS, 72 kW
Yamaha FZX 750 Fazer 2JE 2JE 2JE-000101 2JE-005000 1987 4 94 PS, 69 kW
Yamaha FZX 750 Fazer 2JE 2JE 2JE-005101 2JE-013000 1988 4 94 PS, 69 kW
Yamaha FZX 750 Fazer 2JE 2JE 2JE-005101 2JE-013000 1989 4 94 PS, 69 kW
Yamaha GTS 1000 4BH1 4BH 4BH-000101 1993 4 98 PS, 72 kW
Yamaha GTS 1000 4BH3 4BH 4BH-028101 4BH-031999 1994 4 98 PS, 72 kW
Yamaha GTS 1000 4BH3 4BH 4BH-028101 4BH-031999 1995 4 98 PS, 72 kW
Yamaha GTS 1000 A ABS 4FE1 4BH 4BH-018101 1993 4 98 PS, 72 kW
Yamaha GTS 1000 A ABS 4FE3 4BH 4BH-025101 4BH-026999 1994 4 98 PS, 72 kW
Yamaha GTS 1000 A ABS 4FE3 4BH 4BH-025101 4BH-026999 1995 4 98 PS, 72 kW
Yamaha GTS 1000 A ABS 4FE3 4BH 4BH-025101 4BH-026999 1996 4 98 PS, 72 kW
Yamaha GTS 1000 A ABS 4FE3 4BH 4BH-025101 4BH-026999 1997 4 98 PS, 72 kW
Yamaha GTS 1000 A ABS 4FE6 4BH 4BH-036923 1998 4 98 PS, 72 kW
Yamaha GTS 1000 A ABS 4FE6 4BH 4BH-036923 1999 4 98 PS, 72 kW
Yamaha RD 350 LC YPVS 31K 31K 31K-000101 31K-015000 1983 2 27/50/59 PS, 20/37/43 kW
Yamaha RD 350 LC YPVS 31W 31K 31K-015101 31K-025000 1983 2 27/50/59 PS, 20/37/43 kW
Yamaha RD 350 LC YPVS 31W 31K 31K-044101 31K-048000 1984 2 27/50/59 PS, 20/37/43 kW
Yamaha RD 500 LC YPVS 1GE 1GE 1GE-000101 1GE-020000 1985 4 88 PS, 65 kW
Yamaha RD 500 LC YPVS 47X 47X 47X-000101 47X-014000 1984 4 88 PS, 65 kW
Yamaha TDM 850 H 3VD1 3VD 3VD-000101 3VD-018000 1991 2 78 PS, 57 kW
Yamaha TDM 850 H 3VD4 3VD 3VD-022101 3VD-040000 1992 2 78 PS, 57 kW
Yamaha TDM 850 H 3VD5 3VD 3VD-040401 1993 2 78 PS, 57 kW
Yamaha TDM 850 H 3VD7 3VD 3VD-060301 3VD-076999 1994 2 78 PS, 57 kW
Yamaha TDM 850 H 3VD9 3VD 3VD-079101 3VD-096099 1995 2 78 PS, 57 kW
Yamaha TDM 850 H 3VD9 3VD 3VD-079101 3VD-096099 1996 2 78 PS, 57 kW
Yamaha TDM 850 N 4CM1 4CM 4CM-000101 4CM-002000 1991 2 50 PS, 37 kW
Yamaha TDM 850 N 4CM2 4CM 4CM-002101 4CM-004000 1992 2 50 PS, 37 kW
Yamaha TDM 850 N 4CM3 4CM 4CM-004101 1993 2 50 PS, 37 kW
Yamaha TDM 850 4TX1 4TX 4TX-000052 4TX-015037 1996 2 80 PS, 59 kW
Yamaha TDM 850 4TX2 4TX 4TX-016231 1997 2 80 PS, 59 kW
Yamaha TDM 850 4TX3 4TX 4TX-027874 1998 2 80 PS, 59 kW
Yamaha TDM 850 4TX4 4TX 4TX-049702 1999 2 80 PS, 59 kW
Yamaha TDM 850 4TX6 4TX 4TX-068199 2000 2 82 PS, 60 kW
Yamaha TDM 850 4TX8 4TX 4TX-089063 2001 2 82 PS, 60 kW
Yamaha TRX 850 4UN1 4UN 4UN-000101 1996 2 83 PS, 61 kW
Yamaha TRX 850 4UN3 4UN 4UN-013284 1997 2 83 PS, 61 kW
Yamaha TRX 850 4UN4 4UN 4UN-016443 1998 2 83 PS, 61 kW
Yamaha TRX 850 4UN4 4UN 4UN-016443 1999 2 83 PS, 61 kW
Yamaha TZR 125 4FL4 4FL 4FL-016877 1997 1 15 PS, 11 kW
Yamaha TZR 125 4FL4 4FL 4FL-016877 1998 1 15 PS, 11 kW
Yamaha TZR 125 4FL4 4FL 4FL-016877 1999 1 15 PS, 11 kW
Yamaha VMX-12 1200 N Vmax 1FK 1FK 1FK-000101 1FK-010000 1985 4 145 PS, 107 kW
Yamaha VMX-12 1200 N Vmax 1FK 1FK 1FK-000101 1FK-010000 1986 4 145 PS, 107 kW
Yamaha VMX-12 1200 N Vmax 1FK 1FK 1FK-000101 1FK-010000 1987 4 145 PS, 107 kW
Yamaha VMX-12 1200 NC Vmax 1JH 1JH 1JH-000101 1JH-002000 1985 4 145 PS, 107 kW
Yamaha VMX-12 1200 NC Vmax 1JH 1JH 1JH-000101 1JH-002000 1986 4 145 PS, 107 kW
Yamaha VMX-12 1200 NC Vmax 1JH 1JH 1JH-000101 1JH-002000 1987 4 145 PS, 107 kW
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 2EN 2EN 2EN-000101 2EN-004000 1986 4 122 PS, 90 kW
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 2EN 2EN 2EN-000101 2EN-004000 1987 4 122 PS, 90 kW
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 2EN 2EN 2EN-004101 2EN-006000 1988 4 122 PS, 90 kW
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 3LR1 2EN 2EN-006101 2EN-008000 1989 4 122 PS, 90 kW
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 3LR2 2EN 2EN-008101 2EN-010000 1990 4 122 PS, 90 kW
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 3LR3 2EN 2EN-012101 2EN-022000 1991 4 120 PS, 88 kW
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 3LR5 2EN 2EN-022101 2EN-028000 1992 4 120 PS, 88 kW
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 3LR7 2EN 2EN-029101 2EN-031000 1992 4 120 PS, 88 kW
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 3LR6 2EN 2EN-028101 2EN-029000 1992 4 120 PS, 88 kW
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 3LR8 2EN 2EN-031101 1993 4 120 PS, 88 kW
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 3LR9 2EN 2EN-041101 1993 4 120 PS, 88 kW
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 3LRA 2EN 2EN-042101 1996 4 120/98 PS, 88/72 kW
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 3JPR 2LT 2LT-008371 1997 4 140/98 PS, 103/72 kW
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 3JPR 2LT 2LT-008371 1998 4 140/98 PS, 103/72 kW
Yamaha VMX-12 1200 U Vmax 2WE 2WE 2WE-000101 2WE-003000 1988 4 145 PS, 107 kW
Yamaha VMX-12 1200 U Vmax 2WE 2WE 2WE-000101 2WE-003000 1989 4 145 PS, 107 kW
Yamaha VMX-12 1200 A Vmax 3JP4 2WE 2WE-010101 2WE-014000 1990 4 145 PS, 107 kW
Yamaha VMX-12 1200 B Vmax 3JP7 2WE 2WE-014101 2WE-002000 1991 4 145 PS, 107 kW
Yamaha VMX-12 1200 D Vmax 3JP9 2WE 2WE-020101 2WE-035000 1992 4 145 PS, 107 kW
Yamaha VMX-12 1200 D Vmax 3JP9 2WE 2WE-020101 2WE-035000 1993 4 145 PS, 107 kW
Yamaha VMX-12 1200 F Vmax 3JPF 2WE 2WE-039101 2WE-042999 1994 4 145 PS, 107 kW
Yamaha VMX-12 1200 G Vmax 3JPH 2WE 2WE-043101 1995 4 145 PS, 107 kW
Yamaha VMX-12 1200 UC Vmax 2WF 2WF 2WF-000101 2WF-001000 1988 4 145 PS, 107 kW
Yamaha VMX-12 1200 UC Vmax 2WF 2WF 2WF-000101 2WF-001000 1989 4 145 PS, 107 kW
Yamaha VMX-12 1200 AC Vmax 3JP5 2WF 2WF-003101 2WF-005000 1990 4 145 PS, 107 kW
Yamaha VMX-12 1200 BC Vmax 3JP8 2WF 2WF-005101 2WF-007000 1991 4 145 PS, 107 kW
Yamaha VMX-12 1200 DC Vmax 3JPA 2WF 2WF-007101 2WF-008000 1992 4 145 PS, 107 kW
Yamaha VMX-12 1200 DC Vmax 3JPA 2WF 2WF-007101 2WF-008000 1993 4 145 PS, 107 kW
Yamaha VMX-12 1200 FC Vmax 3JPG 2WF 2WF-009101 2WF-010999 1994 4 145 PS, 107 kW
Yamaha VMX-12 1200 GC Vmax 3JPJ 2WF 2WF-011101 1995 4 145 PS, 107 kW
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 3LRC VP031 VP031-000301 1999 4 98 PS, 72 kW
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 3LRC VP031 VP031-000301 2000 4 98 PS, 72 kW
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 3LRD VP031 VP031-001611 2001 4 140/98 PS, 103/72 kW
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 3LRD VP031 VP031-001611 2002 4 140/98 PS, 103/72 kW
Yamaha XJ 600 H 3KM5 3KM 3KM-000101 3KM-008000 1991 4 67 PS, 49 kW
Yamaha XJ 600 N 3KN3 3KN 3KN-000101 3KN-003000 1991 4 50 PS, 37 kW
Yamaha XJ 600 N 51H 51J 51J-020101 51J-024000 1984 4 50 PS, 37 kW
Yamaha XJ 600 H 51J 51J 51J-000101 51J-020000 1984 4 73 PS, 54 kW
Yamaha XJ 600 N 51H 51J 51J-030101 51J-035000 1985 4 50 PS, 37 kW
Yamaha XJ 600 H 51J 51J 51J-024101 51J-030000 1985 4 73 PS, 54 kW
Yamaha XJ 600 N 51H 51J 51J-040101 51J-045000 1986 4 50 PS, 37 kW
Yamaha XJ 600 H 51J 51J 51J-035101 51J-039936 1986 4 73 PS, 54 kW
Yamaha XJ 600 N 51H 51J 51J-040101 51J-045000 1987 4 50 PS, 37 kW
Yamaha XJ 600 H 51J 51J 51J-035101 51J-039936 1987 4 73 PS, 54 kW
Yamaha XJ 600 N 51H 51J 51J-040101 51J-045000 1988 4 50 PS, 37 kW
Yamaha XJ 600 H 51J 51J 51J-035101 51J-039936 1988 4 73 PS, 54 kW
Yamaha XJ 600 N 3KN1 51J 51J-063101 51J-070000 1989 4 50 PS, 37 kW
Yamaha XJ 600 H 3KM1 51J 51J-051101 51J-060000 1989 4 73 PS, 54 kW
Yamaha XJ 600 N 3KN2 51J 51J-077101 51J-080000 1990 4 50 PS, 37 kW
Yamaha XJ 600 H 3KM3 51J 51J-070101 51J-075000 1990 4 73 PS, 54 kW
Yamaha XJ 700 N Maxim 1FG 1FG 1FG-000101 1FG-015000 1985 4 86 PS, 64 kW
Yamaha XJ 700 N Maxim 1FH 1FH 1FH-000101 1FH-005000 1985 4 86 PS, 64 kW
Yamaha XJ 700 NC Maxim 1JJ 1JJ 1JJ-000101 1JJ-0005000 1985 4 86 PS, 64 kW
Yamaha XJ 700 S Maxim 1NH 1NH 1NH-000101 1NH-015000 1986 4 86 PS, 64 kW
Yamaha XJ 700 S Maxim 1NJ 1NJ 1NJ-000101 1NJ-005000 1986 4 86 PS, 64 kW
Yamaha XJ 700 SC Maxim 1NK 1NK 1NK-000101 1NK-005000 1986 4 86 PS, 64 kW
Yamaha XJ 750 41Y 41Y 41Y-000101 41Y-020000 1984 4 87 PS, 64 kW
Yamaha XJ 750 41Y 41Y 41Y-000101 41Y-020000 1985 4 87 PS, 64 kW
Yamaha XJ 900 31A 31A 31A-000101 31A-030000 1983 4 97 PS, 71 kW
Yamaha XJ 900 42N 31A 31A-034101 31A-050000 1984 4 97 PS, 71 kW
Yamaha XJ 900 F 4BB1 4BB 4BB-000101 4BB-008000 1991 4 92 PS, 68 kW
Yamaha XJ 900 F 4BB2 4BB 4BB-008101 1992 4 92 PS, 68 kW
Yamaha XJ 900 F 4BB2 4BB 4BB-008101 1993 4 92 PS, 68 kW
Yamaha XJ 900 F 4BB2 4BB 4BB-008101 1994 4 92 PS, 68 kW
Yamaha XJ 900 F 58L 58L 58L-000101 58L-010000 1985 4 98 PS, 72 kW
Yamaha XJ 900 1FW 58L 58L-010101 58L-013000 1985 4 98 PS, 72 kW
Yamaha XJ 900 F 58L 58L 58L-000101 58L-010000 1986 4 98 PS, 72 kW
Yamaha XJ 900 1FW 58L 58L-013101 58L-020000 1986 4 98 PS, 72 kW
Yamaha XJ 900 F 2HL 58L 58L-020101 58L-029000 1987 4 98 PS, 72 kW
Yamaha XJ 900 F 2HL 58L 58L-020101 58L-029000 1988 4 98 PS, 72 kW
Yamaha XJ 900 F 3NG1 58L 58L-029101 58L-037000 1989 4 98 PS, 72 kW
Yamaha XJ 900 F 3NG2 58L 58L-037101 58L-045000 1990 4 98 PS, 72 kW
Yamaha XJ 900 S Diversion 4KM1 4KM 4KM-000101 4KM-023099 1995 4 89 PS, 66 kW
Yamaha XJ 900 S Diversion 4KM3 4KM 4KM-025101 1996 4 89 PS, 66 kW
Yamaha XJ 900 S Diversion 4KM5 4KM 4KM-059701 1997 4 89 PS, 66 kW
Yamaha XJ 900 S Diversion 4KM7 4KM 4KM-075319 1998 4 89 PS, 66 kW
Yamaha XJ 900 S Diversion 4KM7 4KM 4KM-075319 1999 4 89 PS, 66 kW
Yamaha XJ 900 S Diversion 4KM9 4KM 4KM-098873 2000 4 89 PS, 66 kW
Yamaha XJ 900 S Diversion 4KMB 4KM 4KM-107478 2001 4 89 PS, 66 kW
Yamaha XJ 900 S Diversion 4KMD 4KM 4KM-113471 2002 4 89 PS, 66 kW
Yamaha XJ 900 S Diversion 4KMD 4KM 4KM-113471 2003 4 89 PS, 66 kW
Yamaha XJR 1200 4PU1 4PU 4PU-000101 4PU-007099 1995 4 98 PS, 72 kW
Yamaha XJR 1200 4PU3 4PU 4PU-009101 1996 4 98 PS, 72 kW
Yamaha XJR 1200 4PU7 4PU 4PU-024919 1997 4 98 PS, 72 kW
Yamaha XJR 1200 SP 4PU5 4PU 4PU-022962 1997 4 98 PS, 72 kW
Yamaha XJR 1200 4PU9 4PU 4PU-031361 1998 4 98 PS, 72 kW
Yamaha XJR 1200 SP 4PUB 4PU 4PU-033271 1998 4 98 PS, 72 kW
Yamaha XJR 1300 5EA2 RP022 RP022-000301 1999 4 106 PS, 78 kW
Yamaha XJR 1300 SP 5EA5 RP022 RP022-001375 1999 4 106 PS, 78 kW
Yamaha XJR 1300 5EA2 RP022 RP022-000301 1999 4 98 PS, 72 kW
Yamaha XJR 1300 SP 5EA5 RP022 RP022-001375 1999 4 98 PS, 72 kW
Yamaha XJR 1300 5EAA RP022 RP022-003267 2000 4 106 PS, 78 kW
Yamaha XJR 1300 SP 5EAD RP022 RP022-004367 2000 4 106 PS, 78 kW
Yamaha XJR 1300 5EAA RP022 RP022-003267 2000 4 98 PS, 72 kW
Yamaha XJR 1300 SP 5EAD RP022 RP022-004367 2000 4 98 PS, 72 kW
Yamaha XJR 1300 5EAH RP022 RP022-007832 2001 4 106 PS, 78 kW
Yamaha XJR 1300 SP 5EAL RP022 RP022-007792 2001 4 106 PS, 78 kW
Yamaha XJR 1300 5EAH RP022 RP022-007832 2001 4 98 PS, 72 kW
Yamaha XJR 1300 SP 5EAL RP022 RP022-007792 2001 4 98 PS, 72 kW
Yamaha XV 750 Virago (koła odlewane) 4FY1 4FY 4FY-000101 1992 2 56 PS, 41 kW
Yamaha XV 750 Virago (koła odlewane) 4FY1 4FY 4FY-000101 1993 2 56 PS, 41 kW
Yamaha XV 750 Virago (koła odlewane) 4FY1 4FY 4FY-000101 1994 2 56 PS, 41 kW
Yamaha XV 1000 Virago 2AE 2AE 2AE-000101 2AE-005000 1986 2 64 PS, 47 kW
Yamaha XV 1000 Virago 2AE 2AE 2AE-000101 2AE-005000 1987 2 64 PS, 47 kW
Yamaha XV 1000 Virago 3DR1 2AE 2AE-005101 2AE-010000 1988 2 64 PS, 47 kW
Yamaha XV 1100 Virago (koła odlewane) 3LP1 3LP 3LP-000101 3LP-004000 1989 2 61 PS, 45 kW
Yamaha XV 1100 Virago (koła odlewane) 3LP1 3LP 3LP-000101 3LP-004000 1990 2 61 PS, 45 kW
Yamaha XV 1100 Virago (koła odlewane) 3LP2 3LP 3LP-004101 1991 2 61 PS, 45 kW
Yamaha XV 1100 Virago (koła odlewane) 3LP4 3LP 3LP-010101 1992 2 61 PS, 45 kW
Yamaha XV 1100 Virago (koła odlewane) 3LP4 3LP 3LP-010101 1993 2 61 PS, 45 kW
Yamaha XVS 1100 Drag Star 5EL2 VP052 VP052-000301 1999 2 62 PS, 45,4 kW
Yamaha XVS 1100 Drag Star 5EL9 VP052 VP052-003889 2000 2 62 PS, 45,4 kW
Yamaha XVS 1100 Drag Star 5PB2 VP057 VP057-000301 2001 2 62 PS, 45,4 kW
Yamaha XVS 1100 Drag Star 5PBB VP057 VP057-002424 2002 2 62 PS, 45,4 kW
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic 5KS4 VP055 VP055-000301 2000 2 62 PS, 45,5 kW
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic 5KSB VP055 VP055-005888 2001 2 62 PS, 45,5 kW
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic 5KSG VP055 VP055-009075 2002 2 62 PS, 45,5 kW
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic 5KSN VP161 VP161-000301 2003 2 62 PS, 45,5 kW
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic 5KSN VP161 VP161-000301 2004 2 62 PS, 45,5 kW
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic 5YSF VP161 VP161-005479 2005 2 62 PS, 45,5 kW
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic 5YSR VP161 VP161-010352 2006 2 62 PS, 45,5 kW
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic 5YSR VP161 VP161-010352 2007 2 62 PS, 45,5 kW
Yamaha XVZ 1200 TD Venture Royale 47G 47G 47G-000101 47G-004000 1984 4 99 PS, 73 kW
Yamaha XVZ 1200 TD Venture Royale 47G 47G 47G-007101 47G-008000 1985 4 99 PS, 73 kW
Yamaha YX 600 Radian 1986 4
Yamaha YX 600 Radian 1987 4
Yamaha YX 600 Radian 1988 4
Yamaha YX 600 Radian 1989 4
Yamaha YX 600 Radian 1990 4
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 4TV1 4TV 4TV-000101 1996 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 4TV2 4TV 1996 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 4TV4 4TV 4TV-017702 1997 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 4TV3 4TV 4TV-017702 1997 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 4TV6 4TV 4TV-035044 1998 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 4TV5 4TV 4TV-029753 1998 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 4TV7 4TV 4TV-042492 1999 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 4TV8 4TV 1999 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 4TVA 4TV 4TV-054152 2000 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 4TV9 4TV 4TV-048018 2000 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 4TVC 4TV 4TV-054752 2001 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 4TVB 4TV 4TV-054416 2001 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 4TVD 4TV 4TV-059583 2002 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat 4WD1 4WD 1996 4 34 PS, 25 kW
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat 4WD2 4WD 4WD-000201 1997 4 34 PS, 25 kW
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat 4WD3 4WD 4WD-000321 1998 4 34 PS, 25 kW
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat 4WD4 4WD 1999 4 34 PS, 25 kW
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat 4WD5 4WD 4WD-000361 2000 4 34 PS, 25 kW
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat 4WD6 4WD 4WD-000386 2001 4 34 PS, 25 kW
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat 4WD7 4WD 2002 4 34 PS, 25 kW
Yamaha YZF 750 R 4HN1 4HN 4HN-000101 1993 4 100 PS, 74 kW
Yamaha YZF 750 R 4HN1 4HN 4HN-000101 1993 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 750 R 4HN2 4HN 4HN-011101 4HN-017999 1994 4 100 PS, 74 kW
Yamaha YZF 750 R 4HN2 4HN 4HN-011101 4HN-017999 1994 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 750 R 4HN3 4HN 4HN-018101 4HN-022999 1995 4 100 PS, 74 kW
Yamaha YZF 750 R 4HN3 4HN 4HN-018101 4HN-022999 1995 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 750 R 4HN4 4HN 4HN-023101 1996 4 100 PS, 74 kW
Yamaha YZF 750 R 4HN4 4HN 4HN-023101 1996 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 750 R 4HN4 4HN 4HN-023101 1997 4 100 PS, 74 kW
Yamaha YZF 750 R 4HN4 4HN 4HN-023101 1997 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 750 R 4HN4 4HN 4HN-023101 1998 4 100 PS, 74 kW
Yamaha YZF 750 R 4HN4 4HN 4HN-023101 1998 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 750 SP 4HT1 4HT 4HT-000101 1993 4 100 PS, 74 kW
Yamaha YZF 750 SP 4HT1 4HT 4HT-000101 1993 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 750 SP 4HT2 4HT 4HT-001101 4HT-001999 1994 4 100 PS, 74 kW
Yamaha YZF 750 SP 4HT2 4HT 4HT-001101 4HT-001999 1994 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 750 SP 4HT3 4HT 4HT-002101 4HT-002999 1995 4 100 PS, 74 kW
Yamaha YZF 750 SP 4HT3 4HT 4HT-002101 4HT-002999 1995 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 750 SP 4HT4 4HT 4HT-003101 1996 4 100 PS, 74 kW
Yamaha YZF 750 SP 4HT4 4HT 4HT-003101 1996 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 750 SP 4HT4 4HT 4HT-003101 1997 4 100 PS, 74 kW
Yamaha YZF 750 SP 4HT4 4HT 4HT-003101 1997 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 750 SP 4HT4 4HT 4HT-003101 1998 4 100 PS, 74 kW
Yamaha YZF 750 SP 4HT4 4HT 4HT-003101 1998 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace 4SV5 4SV 4SV-018496 2000 4 146 PS, 107 kW
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace 4SV6 4SV 4SV-021772 2001 4 146 PS, 107 kW
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace 4SV6 4SV 4SV-021772 2002 4 146 PS, 107 kW
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace 4VD1 4VD 4VD-001201 1996 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace 4VD2 4VD 4VD-005849 1997 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace 4VD3 4VD 4VD-009126 1998 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace 4VD3 4VD 4VD-009126 1999 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace 4VD5 4VD 4VD-012623 2000 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace 4VD7 4VD 4VD-016587 2001 4 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace 4VD7 4VD 4VD-016587 2002 4 98 PS, 72 kW