KLOCKI MOTOCYKLOWE EBC FA101

Code: FA101

69,00 

2 w magazynie

2 w magazynie

EAN: 5050953001109

Opis

Beta Euro 350 BC0001 2003 1 30 PS, 22 kW
Beta Euro 350 BC0001 2004 1 30 PS, 22 kW
Beta Euro 350 BC0001 2005 1 30 PS, 22 kW
Beta Euro 350 BC0001 2006 1 30 PS, 22 kW
Beta Jonathan 350 BC0002 2002 1 27 PS, 20 kW
Beta Jonathan 350 BC0002 2003 1 27 PS, 20 kW
Beta Jonathan 350 BC0002 2004 1 27 PS, 20 kW
Beta Jonathan 350 BC0002 2005 1 27 PS, 20 kW
Beta Jonathan 350 BC0002 2006 1 27 PS, 20 kW
Gilera RC 600 C 428 1991 1 27 PS, 20 kW
Gilera RC 600 C 428 1991 1 46 PS, 34 kW
Gilera RC 600 C 428 1992 1 27 PS, 20 kW
Gilera RC 600 C 428 1992 1 46 PS, 34 kW
Gilera RC 600 C 428 1993 1 27 PS, 20 kW
Gilera RC 600 C 428 1993 1 46 PS, 34 kW
Sachs Roadster 650 830 830 2005 1 34 PS, 25 kW
Sachs Roadster 650 830 830 2005 1 50 PS, 37 kW
Sachs Roadster 650 830 830 2006 1 34 PS, 25 kW
Sachs Roadster 650 830 830 2006 1 50 PS, 37 kW
Yamaha DT 50 R 3MN1 3MN 3MN-000109 3MN-001882 1989 1 3,1 PS, 2,3 kW
Yamaha DT 50 R 3MN1 3MN 3MN-000109 3MN-001882 1990 1 3,1 PS, 2,3 kW
Yamaha DT 50 R 3MN2 3MN 3MN-001629 3MN-014759 1991 1 3,1 PS, 2,3 kW
Yamaha DT 50 R 3MN2 3MN 3MN-001629 3MN-014759 1992 1 3,1 PS, 2,3 kW
Yamaha DT 50 R 3MN2 3MN 3MN-001629 3MN-014759 1993 1 3,1 PS, 2,3 kW
Yamaha DT 50 R 3MN2 3MN 3MN-001629 3MN-014759 1994 1 3,1 PS, 2,3 kW
Yamaha DT 50 R 3MN3 3MN 3MN- 3MN-016800 1995 1 3,1 PS, 2,3 kW
Yamaha DT 50 R 3MN3 3MN 3MN- 3MN-016800 1996 1 3,1 PS, 2,3 kW
Yamaha DT 50 R 3MN3 3MN 3MN- 3MN-016800 1997 1 3,1 PS, 2,3 kW
Yamaha DT 80 LC II 53V 53V 53V-000101 53V-007701 1985 1 9,5 PS, 7 kW
Yamaha DT 80 LC II 53V 53V 53V-000101 53V-007701 1986 1 9,5 PS, 7 kW
Yamaha DT 80 LC II 2RA 53V 53V-030101 53V-040000 1987 1 9,5 PS, 7 kW
Yamaha DT 80 LC II 2RA 53V 53V-030101 53V-040000 1988 1 9,5 PS, 7 kW
Yamaha DT 80 LC II 2RA 53V 53V-030101 53V-040000 1989 1 9,5 PS, 7 kW
Yamaha DT 80 LC II 3WC1 53V 53V-040101 53V-050000 1990 1 9,5 PS, 7 kW
Yamaha DT 80 LC II 3WC1 53V 53V-040101 53V-050000 1991 1 9,5 PS, 7 kW
Yamaha DT 80 LC II 4ED1 53V 53V-050101 1992 1 9,5 PS, 7 kW
Yamaha DT 80 LC II 4ED1 53V 53V-050101 1993 1 9,5 PS, 7 kW
Yamaha DT 80 LC II 4ED1 53V 53V-050101 1994 1 9,5 PS, 7 kW
Yamaha DT 80 LC II 4ED1 53V 53V-050101 1995 1 9,5 PS, 7 kW
Yamaha DT 80 LC II 4ED1 53V 53V-050101 1996 1 9,5 PS, 7 kW
Yamaha DT 80 LC II 4ED1 53V 53V-050101 1997 1 9,5 PS, 7 kW
Yamaha DT 125 R 3RM3 4BL 4BL-000101 1991 1 12 PS, 9 kW
Yamaha DT 125 R 3RM4 4BL 4BL-010101 4BL-013000 1992 1 12 PS, 9 kW
Yamaha DT 125 R 3RM4 4BL 4BL-010101 4BL-013000 1993 1 12 PS, 9 kW
Yamaha DT 125 R 3RM6 4BL 4BL-023101 4BL-028999 1994 1 12 PS, 9 kW
Yamaha DT 125 R 3RM6 4BL 4BL-023101 4BL-028999 1995 1 12 PS, 9 kW
Yamaha DT 125 R 3RM8 4BL 4BL-038101 1996 1 12 PS, 9 kW
Yamaha DT 125 RH 3RM9 4BL 4BL-052099 1997 1 12 PS, 9 kW
Yamaha DT 125 RH 3RMB 4BL 4BL-086042 1998 1 12 PS, 9 kW
Yamaha DT 125 RH 3RMD DE031 DE031-000301 1999 1 14 PS, 10,4 kW
Yamaha DT 125 RH 3RMJ DE031 DE031-003387 2000 1 14 PS, 10,4 kW
Yamaha DT 125 RH 3RMJ DE031 DE031-003387 2001 1 14 PS, 10,4 kW
Yamaha DT 125 RH 3RMM DE031 DE031-007068 2002 1 14 PS, 10,4 kW
Yamaha DT 125 RH 3RMM DE031 DE031-007068 2003 1 14 PS, 10,4 kW
Yamaha DT 125 RE 1D01 DE061 DE061-000142 DE061-006706 2004 1 15 PS, 11 kW
Yamaha DT 125 RE 1D02 DE061 DE061-008114 2005 1 15 PS, 11 kW
Yamaha DT 125 RE 1D04 DE061 DE061-012162 DE061-016329 2006 1 15 PS, 11 kW
Yamaha DT 125 RN 80 Km/h 3RMA 4BL 4BL-057669 1997 1 10 PS, 7,4 kW
Yamaha DT 125 RN 80 Km/h 3RMC 4BL 4BL-080321 1998 1 10 PS, 7,4 kW
Yamaha DT 125 RN 80 Km/h 3RME DE032 DE032-000301 1999 1 12 PS, 9 kW
Yamaha DT 125 RN 80 Km/h 3RMG DE032 DE032-002301 2000 1 12 PS, 9 kW
Yamaha DT 125 RN 80 Km/h 3RMG DE032 DE032-002301 2001 1 12 PS, 9 kW
Yamaha DT 125 RN 80 Km/h 3RMK DE032 DE032-005008 2002 1 12 PS, 9 kW
Yamaha DT 125 RN 80 Km/h 3RMK DE032 DE032-005008 2003 1 12 PS, 9 kW
Yamaha DT 125 RE MX Everts 1D03 DE061 DE061-010212 2005 1 15 PS, 11 kW
Yamaha DT 125 RE MX Everts 1D03 DE061 DE061-010212 2006 1 15 PS, 11 kW
Yamaha RD 80 LC II 30W 30W 30W-000101 30W-010000 1983 1 9,8 PS, 7,2 kW
Yamaha RD 80 LC II 30W 30W 30W-000101 30W-010000 1984 1 9,8 PS, 7,2 kW
Yamaha RD 80 LC II 30W 30W 30W-030101 30W-032001 1985 1 9,8 PS, 7,2 kW
Yamaha RD 80 LC II 30W 30W 30W-030101 30W-032001 1986 1 9,8 PS, 7,2 kW
Yamaha TDR 125 4GW1 4GW 4GW-000101 1993 1 12,6 PS, 9,3 kW
Yamaha TDR 125 4GW1 4GW 4GW-000101 1994 1 12,6 PS, 9,3 kW
Yamaha TDR 125 4GW1 4GW 4GW-000101 1995 1 12,6 PS, 9,3 kW
Yamaha TDR 125 4GW4 4GW 4GW-024101 1996 1 12,6 PS, 9,3 kW
Yamaha TDR 125 H 5AN2 5AN 5AN-001721 1997 1 15 PS, 11 kW
Yamaha TDR 125 H 5AN4 5AN 5AN-004730 1998 1 15 PS, 11 kW
Yamaha TDR 125 H 5AN6 5AN 5AN-008226 1999 1 15 PS, 11 kW
Yamaha TDR 125 H 5AN8 5AN 5AN-010289 2000 1 15 PS, 11 kW
Yamaha TDR 125 H 5ANA 5AN 5AN-011362 2001 1 15 PS, 11 kW
Yamaha TDR 125 H 5ANC 5AN 5AN-012725 2002 1 15 PS, 11 kW
Yamaha TDR 125 N 80 Km/h 5AN1 5AN 5AN-000901 1997 1 15 PS, 11 kW
Yamaha TDR 125 N 80 Km/h 5AN3 5AN 5AN-004630 1998 1 15 PS, 11 kW
Yamaha TDR 125 N 80 Km/h 5AN5 5AN 5AN-008385 1999 1 15 PS, 11 kW
Yamaha TDR 125 N 80 Km/h 5AN7 5AN 5AN-010403 2000 1 15 PS, 11 kW
Yamaha TDR 125 N 80 Km/h 5AN9 5AN 5AN-011591 2001 1 15 PS, 11 kW
Yamaha TT 225 1RJ 1RJ 1RJ-000101 1RJ-005000 1986 1 20 PS, 15 kW
Yamaha TT 225 1RJ 1RJ 1RJ-000101 1RJ-005000 1987 1 20 PS, 15 kW
Yamaha TT 600 59X 59X 59X-000101 59X-007000 1985 1
Yamaha TT 600 59X 59X 59X-000101 59X-007000 1986 1
Yamaha TT 600 2JT 59X 59X-010101 59X-016000 1987 1
Yamaha TT 600 2JT 59X 59X-010101 59X-016000 1988 1
Yamaha XT 225 1992 1 20 PS, 15 kW
Yamaha XT 225 1993 1 20 PS, 15 kW
Yamaha XT 225 1994 1 20 PS, 15 kW
Yamaha XT 225 1995 1 20 PS, 15 kW
Yamaha XT 225 1996 1 20 PS, 15 kW
Yamaha XT 225 1997 1 20 PS, 15 kW
Yamaha XT 225 1998 1 20 PS, 15 kW
Yamaha XT 225 1999 1 20 PS, 15 kW
Yamaha XT 225 2000 1 20 PS, 15 kW
Yamaha XT 225 2001 1 20 PS, 15 kW
Yamaha XT 225 2002 1 20 PS, 15 kW
Yamaha XT 225 2003 1 20 PS, 15 kW
Yamaha XT 225 2004 1 20 PS, 15 kW
Yamaha XT 225 2005 1 20 PS, 15 kW
Yamaha XT 225 2006 1 20 PS, 15 kW
Yamaha XT 225 2007 1 20 PS, 15 kW
Yamaha XT 350 N 1WM 1WM 1WM-023101 1986 1 17 PS, 13 kW
Yamaha XT 350 N 3YT1 3YT 3YT-000101 3YT-005000 1991 1 17 PS, 13 kW
Yamaha XT 350 N 3YT3 3YT 3YT-009101 1992 1 17 PS, 13 kW
Yamaha XT 350 N 3YT3 3YT 3YT-009101 1993 1 17 PS, 13 kW
Yamaha XT 350 N 3YT3 3YT 3YT-009101 1994 1 17 PS, 13 kW
Yamaha XT 350 N 3YT3 3YT 3YT-009101 1995 1 17 PS, 13 kW
Yamaha XT 350 H 59Y 55V 55V-015101 55V-023000 1985 1 27 PS, 20 kW
Yamaha XT 350 H 59Y 55V 55V-040101 55V-045000 1986 1 27 PS, 20 kW
Yamaha XT 350 N 1WM 55V 55V-057101 55V-059000 1987 1 17 PS, 13 kW
Yamaha XT 350 H 59Y 55V 55V-045101 55V-047000 1987 1 27 PS, 20 kW
Yamaha XT 350 N 1WM 55V 55V-059101 55V-061000 1988 1 17 PS, 13 kW
Yamaha XT 350 H 59Y 55V 55V-071101 55V-073000 1988 1 27 PS, 20 kW
Yamaha XT 350 N 1WM 55V 55V-059101 55V-061000 1989 1 17 PS, 13 kW
Yamaha XT 350 H 59Y 55V 55V-071101 55V-073000 1989 1 27 PS, 20 kW
Yamaha XT 350 N 1WM 55V 55V-059101 55V-061000 1990 1 17 PS, 13 kW
Yamaha XT 350 H 59Y 55V 55V-071101 55V-073000 1990 1 27 PS, 20 kW
Yamaha XT 600 H 2KF 2KF 2KF-000101 2KF-035000 1987 1 45 PS, 33 kW
Yamaha XT 600 H 2KF 2KF 2KF-000101 2KF-035000 1988 1 45 PS, 33 kW
Yamaha XT 600 H 3PW1 2KF 2KF-019101 1989 1 45 PS, 33 kW
Yamaha XT 600 H 3PW1 2KF 2KF-019101 1990 1 45 PS, 33 kW
Yamaha XT 600 N 2NF 2NF 2NF-000101 2NF-005000 1987 1 27 PS, 20 kW
Yamaha XT 600 N 2NF 2NF 2NF-000101 2NF-005000 1988 1 27 PS, 20 kW
Yamaha XT 600 N 3PX1 2NF 2NF-002101 1989 1 27 PS, 20 kW
Yamaha XT 600 N 3PX1 2NF 2NF-002101 1990 1 27 PS, 20 kW
Yamaha XT 600 EH 3TB1 3TB 3TB-000101 3TB-020000 1990 1 45 PS, 33 kW
Yamaha XT 600 EH 3TB3 3TB 3TB-037101 3TB-056000 1991 1 45 PS, 33 kW
Yamaha XT 600 KH 3YP1 3TB 3TB-023101 3TB-035000 1991 1 45 PS, 33 kW
Yamaha XT 600 EH 3TB5 3TB 3TB-058101 3TB-090000 1992 1 45 PS, 33 kW
Yamaha XT 600 KH 3YP3 3TB 3TB-095101 3TB-109000 1992 1 45 PS, 33 kW
Yamaha XT 600 EH 3TB7 3TB 3TB-109101 1993 1 45 PS, 33 kW
Yamaha XT 600 KH 3YP5 3TB 3TB-141101 1993 1 45 PS, 33 kW
Yamaha XT 600 EH 3TB9 3TB 3TB-161101 3TB-177999 1994 1 45 PS, 33 kW
Yamaha XT 600 KH 3YP6 3TB 3TB-154101 3TB-160999 1994 1 45 PS, 33 kW
Yamaha XT 600 EH 4PT1 3TB 3TB-181101 3TB-200999 1995 1 45 PS, 33 kW
Yamaha XT 600 KH 3YP6 3TB 3TB-154101 3TB-160999 1995 1 45 PS, 33 kW
Yamaha XT 600 EH 4PT3 3TB 3TB-203101 1996 1 40 PS, 29 kW
Yamaha XT 600 EH 4PT5 3TB 3TB-229615 1997 1 40 PS, 29 kW
Yamaha XT 600 EH 4PT7 3TB 3TB-238135 1998 1 40 PS, 29 kW
Yamaha XT 600 EN 3UW1 3UW 3UW-000101 3UW-004000 1990 1 27 PS, 20 kW
Yamaha XT 600 EN 3UW2 3UW 3UW-006101 3UW-009000 1991 1 27 PS, 20 kW
Yamaha XT 600 KN 4AE1 3UW 3UW-004101 3UW-006000 1991 1 27 PS, 20 kW
Yamaha XT 600 EN 3UW3 3UW 3UW-009101 3UW-012000 1992 1 27 PS, 20 kW
Yamaha XT 600 KN 4AE2 3UW 3UW-012101 3UW-014000 1992 1 27 PS, 20 kW
Yamaha XT 600 EN 3UW4 3UW 3UW-014101 1993 1 27 PS, 20 kW
Yamaha XT 600 KN 4AE3 3UW 3UW-018101 1993 1 27 PS, 20 kW
Yamaha XT 600 EN 4ME1 3UW 3UW-026101 3UW-027999 1994 1 34 PS, 25 kW
Yamaha XT 600 KN 4MF1 3UW 3UW-028101 3UW029999 1994 1 34 PS, 25 kW
Yamaha XT 600 EN 4SK1 3UW 3UW-030101 3UW-031999 1995 1 34 PS, 25 kW
Yamaha XT 600 KN 4MF1 3UW 3UW-028101 3UW029999 1995 1 34 PS, 25 kW
Yamaha XT 600 EH 4PT9 DJ021 DJ021-000301 1999 1 40 PS, 29 kW
Yamaha XT 600 EH 4PTA DJ021 DJ021-006337 2000 1 40 PS, 29 kW
Yamaha XT 600 EH 4PTA DJ021 DJ021-006337 2001 1 40 PS, 29 kW
Yamaha XT 600 EH 4PTB DJ021 DJ021-022489 2002 1 40 PS, 29 kW
Yamaha XT 600 EH 4PTB DJ021 DJ021-022489 2003 1 40 PS, 29 kW
Yamaha XT 600 Z Tenere 3AJ1 3AJ 3AJ-000101 3AJ-031000 1988 1 46 PS, 34 kW
Yamaha XT 600 Z Tenere 3AJ4 3AJ 3AJ-034101 3AJ-054000 1989 1 46 PS, 34 kW
Yamaha XT 600 Z Tenere 3AJ6 3AJ 3AJ-056101 3AJ-066000 1990 1 46 PS, 34 kW
Yamaha XT 600 Z Tenere 3AJ6 3AJ 3AJ-056101 3AJ-066000 1991 1 46 PS, 34 kW
Yamaha XTZ 660 H Tenere 3YF1 3YF 3YF-000101 3YF-029000 1991 1 48 PS, 35 kW
Yamaha XTZ 660 N Tenere 3YF3 3YF 3YF-059101 3YF-062000 1992 1 27 PS, 20 kW
Yamaha XTZ 660 H Tenere 3YF4 3YF 3YF-032101 3YF-057000 1992 1 48 PS, 35 kW
Yamaha XTZ 660 N Tenere 3YF6 3YF 3YF-062101 1993 1 27 PS, 20 kW
Yamaha XTZ 660 H Tenere 3YF7 3YF 3YF-064101 1993 1 48 PS, 35 kW
Yamaha XTZ 660 H Tenere 4MY1 3YF 3YF-088101 3YF-104099 1994 1 48 PS, 35 kW
Yamaha XTZ 660 H Tenere 4MY1 3YF 3YF-088101 3YF-104099 1995 1 48 PS, 35 kW
Yamaha XTZ 660 H Tenere 4MY3 3YF 3YF-106101 1996 1 46 PS, 34 kW
Yamaha XTZ 660 H Tenere 4MY3 3YF 3YF-106101 1997 1 46 PS, 34 kW
Yamaha XTZ 660 H Tenere 4MY3 3YF 3YF-106101 1998 1 46 PS, 34 kW
Yamaha XTZ 660 N Tenere 4NW1 4MD 4MD-001101 1994 1 34 PS, 25 kW
Yamaha XTZ 660 N Tenere 4NW1 4MD 4MD-001101 1995 1 34 PS, 25 kW
Yamaha YBR 125 ED 3D91 RE031 RE031-001009 2005 1 12 PS, 8,8 kW
Yamaha YBR 125 ED 3D94 RE041 RE041-000282 RE041-030981 2006 1 10,3 PS, 7,6 kW
Yamaha YZ 125 2VN 2VN 2VN-000101 2VN-017000 1988 1
Yamaha YZ 250 2T 2VM 2VM 2VM-000101 1988 1 51 PS, 37 kW